ماه: آگوست 2019

Home 2019 آگوست
نوشته

ما کیستیم: شبکۀ همبستگی ایرانیان برونمرزی(شهاب)

  ما کیستیم:   ما عده‌ای از ایرانیان خارج از کشور هستیم که دل در گرو آزادی میهن از سیطرۀ حکومت دینی  داریم. حکومتی که جز ویرانی، سرکوب و کشتار، ترور و صدور آن، دشمنی با جهان آزاد و ماجراجویی در منطقه، دستاوردی برای ایران و مردم نداشته است.       ما چه می‌خواهیم:...

نوشته

جنبش دموکراسی خواهی ونقش شبکه های همبستگی برون مرزی

مقدمه: شبکه های همبستگی در متشکل کردن نیروهای پراکنده جنبش دموکراسی خواهی اهمیت به سزایی در خارج از کشور دارند.این شبکه ها می توانند مکمل تلاشهایی باشند که برای ایجاد کانون(های) بزرگ و فراگیر ملی هما هنگی به منظور کمک به ادامه جنبش “نه به جمهوری اسلامی” در درون کشور در جریان است. از خرد...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial