ماه: سپتامبر 2019

Home 2019 سپتامبر
درباره دستاوردهای جنبش “بیانیه ۱۴ نفر”
نوشته

درباره دستاوردهای جنبش “بیانیه ۱۴ نفر”

خردادماه سال ۱۳۹۸ بیانیه‌ای منتشرشد که سپهرسیاسی جامعه ایرانی در خارج و داخل کشورراتحت تاثیرقرارداده است. انتشاراین بیانیه سیاسی را نخستین حرکت سیاسی و مدنی‌ای می‌توان دانست که طی سه دهه اخیر با حضور و فعالیت علنی سیاسی، مدنی و صنفی تهیه کنندگان آن، خواست و مبارزه برای دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی بنیادین درجامعه، ”...

نوشته

نظاره‌گر گریزنده از دردیم؟ نه، نه، ما خودِ دردیم

نیکروز اعظمی آنچه از ما برون زد خودِ جهنم بود که آتشش چهل سال زبانه کشید و ایران را سوزاند و دود کرد به هوا. و آنچه اکنون به نظاره آن نشسته‌ایم دیگر ایران کشوری عادی نیست؛ نه تحول در زمینه‌ای، نه جوش و خروشی که حاوی امید به بازگشت زندگی نُرمال باشد، نه تحول...

نوشته

اتحاد همگانی، رمز پیروزی جنبش دموکراسی‌خواهی است،

اصغر جیلو یکی از پیامهای گروههای ۱۴نفره در درون کشور، اتحاد بر اساس حد اقل اشتراکات در ورای تعلقات و گرایشات سیاسی افراد عضواین گروهها بود. این پیام فقط میتوانست با اقدام عملی شجاعانه یک دست آنان، همزمان؛ هم قلب اقتدار ولایت فقهی را هدف گیرد، هم مخچه گفتمانی آن را درمتفرق نگهداشتن اپوزیسیون دچارپریشانی...

نوشته

با کشورم چه رفته است

ابوالفضل محققی “در بدر تر از باد زیستمدر سرزمینی که گیاهی بر آن نمی روید.ای تیزخرمان!لنگی پای مناز ناهمواری راه شما بود!”احمد شاملو خود سوزی یا بهتر است بگوئیم خود کشی سحر خدایاری یکبار دیگراین سوال رادر ابعادی وسیع ودر بین اکثریت مردم مطرح کرد. چرا این همه عصیان ؟ این همه خود کشی ؟آن...

نوشته

نامه حمایت ۱۴ فعال سیاسی زن مقیم خارج از ۱۴ زن کنشگر داخل کشور

ما، چهارده هموطن شما در خارج از کشور، از خلال نامه ی دلیرانه تان صدای دغدغه مند تان را شنیدیم. می دانیم در امنیتی ترین و پرخفقان ترین دوران معاصر، تنها باوری عظیم می تواند اینگونه بی پروا، علیه حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی و آپارتاید جنسیتی سراسر ظالمانه اش بشور خواهران صبور ما در...

نوشته

بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی، آینه‌ای در برابر اپوزیسیون  

مسعود نقره کار: انتشار”بیانیه تکمیلیِ” ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی در داخل کشور (۱) با واکنش‌های متفاوتی از سوی اپوزیسیون خارج از کشور مواجه شده است. بخش بزرگی از اپوزیسیون، که طیف متنوع و گسترده‌ای را شامل می‌شوند، از این بیانیه و تدوین کنندگان آن حمایت کرده‌اند. افراد و جریان هائی ازطیف‌های سیاسی چپ، میانه...

نوشته

“همه با هم”، راهِ گذر از حکومت اسلامی

مسعود نقره کار ۱ انتشار” بیانیه” ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی درداخل کشور، واستقبال وحمایت گستردۀ طیف‌های مختلف سیاسی درخارج ازکشورازخواست‌های مورد مطالبه دراین بیاینه (۱) سبب شده است تا تئوری “همه باهم” گفتمان مورد توجه وبهره برداریِ افراد و جمع هائی ازکوشندگان سیاسیِ برونمرزی قرارگیرد.۲” همه با هم” تئوری، گفتمان و شعار شناخته شده‌ای...

نوشته

صدای رسای دستگیرشدگان جان بر کف داخل کشور باشیم

طبق احبار رسیده، جمعی از اعضای بیانیه های ١۴ نفری و دوستانشان که در حمایت از دکتر کمال جعفری در مقابل بیدادگاهی درشهر مشهد تجمع کرده بودند دستگیر شده وبه مکان نامعلومی برده شده اند. نام تعدادی از آنان عبارتند از: محمد نوریزاد، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، فاطمه سپهری، عبدالرسول مرتضوی،...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial