تهدید و ارعاب خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ناتمام: غم روی غم

وقتی خبر سقوط هواپیما را شنیدیم، دنیا روی سرمان آوار شد. اما وقتی خبر رسید سقوط به خاطر نقص فنی نبوده و با شلیک موشک جان عزیزان ما را گرفته‌اند، فقط غصه نبود که داشت ما را می‌کشت، خشم هم بود. حالا در این شرایط به جای هم‌دلی، روزی چند بار تلفن و پیغام می‌گیریم که مبادا عکسی، حرفی، گلایه‌ای، دردلی از این اتفاق با رسانه‌ای مطرح کنیم.»


تهدید و ارعاب خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ناتمام: غم روی غم


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial