دسته: عمومی

Home عمومی
نوشته

بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی، آینه‌ای در برابر اپوزیسیون  

مسعود نقره کار: انتشار”بیانیه تکمیلیِ” ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی در داخل کشور (۱) با واکنش‌های متفاوتی از سوی اپوزیسیون خارج از کشور مواجه شده است. بخش بزرگی از اپوزیسیون، که طیف متنوع و گسترده‌ای را شامل می‌شوند، از این بیانیه و تدوین کنندگان آن حمایت کرده‌اند. افراد و جریان هائی ازطیف‌های سیاسی چپ، میانه...

نوشته

صدای رسای دستگیرشدگان جان بر کف داخل کشور باشیم

طبق احبار رسیده، جمعی از اعضای بیانیه های ١۴ نفری و دوستانشان که در حمایت از دکتر کمال جعفری در مقابل بیدادگاهی درشهر مشهد تجمع کرده بودند دستگیر شده وبه مکان نامعلومی برده شده اند. نام تعدادی از آنان عبارتند از: محمد نوریزاد، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، فاطمه سپهری، عبدالرسول مرتضوی،...

نوشته

ما کیستیم: شبکۀ همبستگی ایرانیان برونمرزی(شهاب)

  ما کیستیم:   ما عده‌ای از ایرانیان خارج از کشور هستیم که دل در گرو آزادی میهن از سیطرۀ حکومت دینی  داریم. حکومتی که جز ویرانی، سرکوب و کشتار، ترور و صدور آن، دشمنی با جهان آزاد و ماجراجویی در منطقه، دستاوردی برای ایران و مردم نداشته است.       ما چه می‌خواهیم:...

درخواست ۱۴ فعال مدنی- سیاسی داخل کشور برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی
نوشته

درخواست ۱۴ فعال مدنی- سیاسی داخل کشور برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی

– «به باور ما، کلیه شواهد نشان‌دهنده این است که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، «تدارکاتچی»ای بیش نیستند و گویا مردم، بی آنکه امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست می‌برند!»– «به باور ما امضاکنندگان بیانیه، وقت آن رسیده که مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial