نامه حمایت ۱۴ فعال سیاسی زن مقیم خارج از ۱۴ زن کنشگر داخل کشور

ما، چهارده هموطن شما در خارج از کشور، از خلال نامه ی دلیرانه تان صدای دغدغه مند تان را شنیدیم. می دانیم در امنیتی ترین و پرخفقان ترین دوران معاصر، تنها باوری عظیم می تواند اینگونه بی پروا، علیه حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی و آپارتاید جنسیتی سراسر ظالمانه اش بشور خواهران صبور ما در داخل ایران در این سال...

بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی، آینه‌ای در برابر اپوزیسیون  

مسعود نقره کار: انتشار”بیانیه تکمیلیِ” ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی در داخل کشور (۱) با واکنش‌های متفاوتی از سوی اپوزیسیون خارج از کشور مواجه شده است. بخش بزرگی از اپوزیسیون، که طیف متنوع و گسترده‌ای را شامل می‌شوند، از این بیانیه و تدوین کنندگان آن حمایت کرده‌اند. افراد و جریان هائی ازطیف‌های سیاسی چپ، میانه و راست، با انتقاد به...

“همه با هم”، راهِ گذر از حکومت اسلامی

مسعود نقره کار ۱ انتشار” بیانیه” ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی درداخل کشور، واستقبال وحمایت گستردۀ طیف‌های مختلف سیاسی درخارج ازکشورازخواست‌های مورد مطالبه دراین بیاینه (۱) سبب شده است تا تئوری “همه باهم” گفتمان مورد توجه وبهره برداریِ افراد و جمع هائی ازکوشندگان سیاسیِ برونمرزی قرارگیرد.۲” همه با هم” تئوری، گفتمان و شعار شناخته شده‌ای برای مردم میهنمان است، پدیده‌ای...

صدای رسای دستگیرشدگان جان بر کف داخل کشور باشیم

طبق احبار رسیده، جمعی از اعضای بیانیه های ١۴ نفری و دوستانشان که در حمایت از دکتر کمال جعفری در مقابل بیدادگاهی درشهر مشهد تجمع کرده بودند دستگیر شده وبه مکان نامعلومی برده شده اند. نام تعدادی از آنان عبارتند از: محمد نوریزاد، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، فاطمه سپهری، عبدالرسول مرتضوی، حوریه فرج زاده، علامحسین بروجردی...

ما کیستیم: شبکۀ همبستگی ایرانیان برونمرزی(شهاب)

  ما کیستیم:   ما عده‌ای از ایرانیان خارج از کشور هستیم که دل در گرو آزادی میهن از سیطرۀ حکومت دینی  داریم. حکومتی که جز ویرانی، سرکوب و کشتار، ترور و صدور آن، دشمنی با جهان آزاد و ماجراجویی در منطقه، دستاوردی برای ایران و مردم نداشته است.       ما چه می‌خواهیم:   ۱.–ما خواهان گذر مسالمت‌آمیز...

جنبش دموکراسی خواهی ونقش شبکه های همبستگی برون مرزی

مقدمه: شبکه های همبستگی در متشکل کردن نیروهای پراکنده جنبش دموکراسی خواهی اهمیت به سزایی در خارج از کشور دارند.این شبکه ها می توانند مکمل تلاشهایی باشند که برای ایجاد کانون(های) بزرگ و فراگیر ملی هما هنگی به منظور کمک به ادامه جنبش “نه به جمهوری اسلامی” در درون کشور در جریان است. از خرد است که کلان بر میخیزد،...

بیانیه اعلام موجودیت “شبکه همبستگی ایرانیان برونمرزی” (شهاب)

ایران ما را فرا میخواند، به ندای مام میهن پاسخ دهیم. در شرایط بسیار حساس و خطیری که میهن ما در ان قرار دارد ۱۴ هموطن میهن دوست از درون کشور همه ما را به همدلی و همکاری در ورای گرایشات سیاسی موجو دبه اتحادپیرامون خواسته های برحقی که ترجمان مشترک آرزوهای بزرگ مردم ایران است فرا می خوانند. اکنون...

درخواست ۱۴ فعال مدنی- سیاسی داخل کشور برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی

درخواست ۱۴ فعال مدنی- سیاسی داخل کشور برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی

– «به باور ما، کلیه شواهد نشان‌دهنده این است که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، «تدارکاتچی»ای بیش نیستند و گویا مردم، بی آنکه امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست می‌برند!»– «به باور ما امضاکنندگان بیانیه، وقت آن رسیده که مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت‌جویانه‌ای که اسباب نابودی...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial